МОВОЛЮБАМ

 

http://l-ponomar.com/ukrayinski-frazeologizmy-pryklady-popovnyujmo-svij-movnyj-zapas/