МОВОЛЮБАМ

 

http://l-ponomar.com/braty-nogy-na-plechi-pohodzhennya-ta-frazeologizmy-synonimy/