МОВОЛЮБАМ

 

http://l-ponomar.com/frazeologizmy-z-chyslivnykamy-odyn-i-dva/