МОВОЛЮБАМ

 

ПРИ

http://l-ponomar.com/kultura-movy-vzhyvannya-pryjmennyka-pro-krok-dvanadtsyatyj/