МОВОЛЮБАМ

 

ЗА

http://l-ponomar.com/kultura-movy-vzhyvannya-pryjmennyka-za-krok-odynadtsyatyj/

ЗА